Fusies, overnames en herstructu­reringen

Fusies, overnames en herstructureringen

Met recht: ondernemen

Ga je een onderneming overnemen? Laat je een investeerder aandelen nemen in je eigen onderneming? Heb je teveel kosten en moeten de verplichtingen worden gesaneerd? Wil je gebruik maken van de mogelijkheden die de (relatief) nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt om een faillissement te voorkomen? In alle gevallen zijn de belangen groot.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met fusies, overnames en herstructureringstrajecten.

Fusies en overnames

De koop of verkoop van een bedrijf is een ingrijpend proces. De manier waarop die juridisch wordt vormgegeven, hangt af van de ondernemingsvorm: bij een B.V. gaat het meestal om een aandelentransactie terwijl bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma een activa-passivatransactie vaak voor de hand ligt. Bij iedere verkoop geldt dat due diligence essentieel is, zeker voor de koper. Die zal willen weten hoe de financiële positie van de onderneming is, of er ‘lijken in de kast zitten’, wat de vooruitzichten zijn en wat de juridische status van belangrijke contracten is. Het is daarom belangrijk om al bij de onderhandelingen over een fusie of overname het advies van een advocaat te betrekken.

Herstructurering

Bevindt je organisatie zich in zwaar weer of heb je te kampen met problemen als gevolg van zwaar drukkende contracten, teveel personeel, ‘coronaschulden’ of andere verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen? Wij kunnen je helpen bij:

  • schuldsaneringsplannen en herstructureringsplannen;
  • formele en informele processen in de aanloop naar en ter voorkoming van insolventie, waaronder een WHOA-akkoord;
  • faillissement;
  • verhaalprocedures;
  • aspecten van bestuursaansprakelijkheid.