Bestuurders­aansprakelijk­heid

Bestuurders­aansprakelijkheid

Gezonde risico's

Ondernemen is risico’s nemen, maar meestal liever niet privé. Bestuurdersaansprakelijkheid is een hot item. Ken je rechten en plichten vooraf en kies tijdig voor adequate bijstand als het toch dreigt mis te gaan. De gevolgen kunnen groot zijn.

Vrij ondernemerschap

Ondernemen vergt visie en commercieel inzicht, maar vooral het durven nemen van risico’s. Keuzes van ondernemers kunnen en mogen ook verkeerd uitpakken. Maar die vrijheid is niet onbegrensd. Hoewel dus zeker niet elke fout wordt afgestraft (zelfs niet als de gevolgen groot zijn), kan een bestuurder onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gehouden en in zijn of haar privévermogen worden geraakt. Door de vennootschap die hij bestuurt, door een schuldeiser of aandeelhouder van die vennootschap of door een curator in faillissement.

Ken de risico's

Bestuurders worden steeds vaker aangesproken op hun beleid. Het niet op orde hebben van de boekhouding, het niet-naleven van statuten, het doen van onverantwoorde dividenduitkeringen en het frustreren van verhaal door schuldeisers: het zijn allemaal voorbeelden van handelen dat tot aansprakelijkheid kan leiden.

Ben je bestuurder? Zorg er dan voor dat je weet waar u risico loopt en beperk de kans op privé-aansprakelijkheid. Lijdt u als schuldeiser schade door onrechtmatig bestuurshandelen? Laat je door ons voorlichten over je mogelijkheden.

Onze expertise

Onze advocaten adviseren en procederen over het gehele spectrum van bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders, commissarissen of toezichthouders die op hun handelen worden aangesproken, staan wij met praktische en duidelijke raad bij. Zowel binnen als buiten faillissement. Onze jarenlange ervaring als curatoren in faillissement komt ons daarbij vaak goed van pas. Ook bedienen wij de partijen aan de andere kant: schuldeisers of aandeelhouders die benadeeld zijn door een bestuurder en hun schade vergoed willen zien. Wij bekijken vakkundig of aansprakelijkstelling zinvol is voordat wij dit proces met je ingaan.