Vennoot­schappen en rechtspersonen

Vennootschappen en rechtspersonen

Kiezen voor de juiste rechtsvorm; juist omgaan met de gekozen rechtsvorm

Rechtspersonen zijn er in alle soorten en maten. B.V.’s zijn de bekendste, maar er zijn natuurlijk ook stichtingen, verenigingen, N.V.’s, SE’s, kerkgenootschappen, de Staat en nog zo een paar. Ook zijn er vennootschappen die geen rechtspersoon zijn: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).

Bij de keuze tussen al deze vormen van samenwerkingsverbanden, spelen fiscale aspecten een rol, maar ook civielrechtelijke. Wij helpen je bij het maken van die keuze.

Goed voorbereid

De verschillende vormen van vennootschappen en rechtspersonen hebben niet alleen hun eigen voor- en nadelen, je moet er ook verschillend mee omgaan en je kunt veel aan je eigen wensen aanpassen. Of het nu gaat om de verhoudingen tussen de verschillende organen, de kapitaalstructuur van je B.V. of N.V. of de machtsverhoudingen binnen het bestuur. Wij overleggen met je en stellen (waar nodig in overleg met fiscalist en notaris) de benodigde stukken op.

Toekomstbestendig

Het is belangrijk om je af en toe af te vragen of je onderneming of instelling nog steeds de juiste rechtsvorm heeft. Of de statuten nog voldoen. Of de registratie in het handelsregister en het UBO-register nog up-to-date zijn. Of de kapitaalstructuur efficiënter kan. Of de gezagsverhoudingen nog naar je wens zijn. Wij sparren graag met je.