Aandeel­houders­geschillen

Aandeelhouders­geschillen

Het begint met heldere afspraken

Geen aandeelhouder zit te wachten op conflicten. Laat staan kostbare procedures. Zorg daarom voor heldere afspraken vooraf en schakel tijdig een specialist in om een dreigend of ontstaan geschil op te lossen of in elk geval in goede banen te leiden.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de start van een samenwerking is het vertrouwen in elkaar vaak groot. Maar niet elke kwestie die zich gaandeweg voordoet, kan in goed overleg worden opgelost. Geschillen kosten een hoop negatieve energie, tijd en geld. Verhoudingen worden onwerkbaar en de continuïteit van de onderneming kan in gevaar komen. Denk aan een verschil van inzicht over de koers van de onderneming, een aandeelhouder die een noodzakelijke financiering blokkeert of een aandeelhouder die zich niet aan gemaakte afspraken houdt. Tijdig ingrijpen is in dit soort situaties vaak cruciaal.

Onze expertise

Omdat voorkomen beter is dan genezen, stellen wij voor onze cliënten duidelijke aandeelhoudersovereenkomsten op en/of onderhandelen die uit met oog voor de specifieke positie die de cliënt als aandeelhouder heeft. Aandeelhoudersovereenkomsten bevatten afspraken over bijvoorbeeld de financiering van de vennootschap, regels over overdracht van aandelen, exits, governance, uitkering van dividend, informatierechten voor aandeelhouders of non-concurrentiebedingen.

Bij conflictsituaties helpen wij cliënten om hun rechten geldend te maken, geschillen op te lossen en verhoudingen te herstellen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat een aandeelhouder uitgekocht wordt of juist een aandeelhouder te dwingen zijn aandelen te verkopen. Indien nodig, staan wij cliënten bij in de gang naar de Ondernemingskamer of de gewone rechter, maar als het even kan regelen wij een gunstige deal buiten de rechter om.