Ondernemingen en corporate litigation

Ondernemingen en corporate litigation

Procederen als het nodig is

Ons wordt regelmatig gevraagd om bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij te staan in geschillen tegen andere organen van de vennootschap. Daarbij staat uiteraard voorop dat er eerst getracht moet worden om een minnelijke regeling te treffen.

No-nonsense

Wanneer een zakelijk geschil onvermijdelijk wordt, zullen wij je adviseren over de meest geschikte procedure, zowel binnen als buiten de gerechten. Wij zijn toegewijd, no-nonsense en denken vooruit. En wij hebben maar één doel: je de best mogelijke oplossing bieden, zodat jij je kunt concentreren op het runnen van je bedrijf.

Mogelijke procedures

Enkele voorbeelden van procedures die noodzakelijk kunnen zijn: een kort geding, een uitkoopprocedure, een ontslagprocedure tegen de bestuurder en de meest bijzondere: de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. In deze procedure wordt op verzoek van een aandeelhouder of de vennootschap zelf een onderzoek verricht naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. Vaak nog belangrijker: er kunnen onmiddellijke voorzieningen worden gevraagd, die directe en verstrekkend ingrijpen in het functioneren van de vennootschap en bij haar betrokken partijen. Bij de Ondernemingskamer is het belang van de vennootschap en dus niet het belang van één van de andere betrokkenen, leidend voor de te verwachten beslissing.