Hoe wij werken

Law van deze tijd

Persoonlijk en transparant

Wij maken ons vak graag zo toegankelijk mogelijk voor onze cliënten. Jij houdt je bezig met waar jij goed in bent; wij ontzorgen jou. De kleine omvang van ons kantoor maakt dat wij je zaak persoonlijk behandelen –  geen lange memo’s; geen overdracht van je zaak aan ‘de volgende stagiaire’.

Korte lijnen

Moderne communicatie

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Wanneer de cliënt ervoor openstaat, maken wij het liefst gebruik van alle mogelijkheden van Microsoft Sharepoint en Microsoft Teams. Daarmee is alle informatie het best beveiligd en zijn alle correspondentie en stukken steeds in te zien tot het einde van het dossier.

JOUW GELD; JOUW BANKREKENING

Geen derdengelden

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.

Lid van IR Global

Internationaal geworteld

Onze cliënten komen uit Nederland en daarbuiten. In 2023 zijn wij lid geworden van het internationale netwerk IR Global. Daardoor kunnen wij onze Nederlandse cliënten beter in het buitenland van dienst zijn en onze internationale cliënten helpen hun juridische weg in Nederland te vinden.

Geen gras, geen adders

Transparante fees en voorwaarden

Bos Law staat zowel ondernemers als particulieren bij.

Voor ondernemers zijn onze standaarduurtarieven € 220 en € 280 exclusief btw. Bij spoed of in zeer specialistische dossiers kunnen de prijzen wat hoger zijn; voor startups (minder dan 3 jaar bestaand en omzet onder € 500.000/jaar) zijn de tarieven 16% lager. Wij berekenen geen kantoorkosten, zoals veel andere advocaten wel doen. In veel zaken zijn wij bereid om een vaste prijsafspraak te maken.

Voor particulieren geldt dat je kunt worden bijgestaan op toevoegingsbasis of op betalende basis. Als je in aanmerking komt voor een toevoeging, dan vragen wij die voor je aan. Je bent wel een eigen bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Ook moet je bij een procedure (verminderd) griffierecht en overige proceskosten voldoen. Mocht je niet in aanmerking komen voor een toevoeging, dan brengen wij onze werkzaamheden in rekening op basis van het aantal aan je zaak bestede uren. In voor ons bijzondere gevallen passen wij het toevoegingspunttarief (in 2023 € 120,20 exclusief btw; in 2024 € 126,55 exclusief btw) toch toe in een situatie waarin geen recht op toevoeging bestaat.

WE BLIJVEN LEREN

Rechtsgebiedenregister

Peter Bos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: ondernemingsrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Sandrine Piet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: ondernemingsrecht.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.